Misja

Wspólnymi siłami nauczamy Słowa wśród narodów; wykonujemy pracę - posługujemy przemieszczając się z jednego kraju do drugiego; dotykamy świata miłością Jezusa Chrystusa, naszego Pana.